Documents

Us presentem un seguit de documents que hem cregut interessant divulgar. Tots ells tenen a veure amb els nostres pobles, amb l’associació o amb activitats dutes a terme pel Col·lectiu. Pots donar-los difusió; no obstant, cal que cites la procedència i l’autoria.

Informe sobre el monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Consell Valencià de Cultura

Notes sobre una visita al monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Consell Valencià de Cultura

Estatuts del Col·lectiu Vall de Vernissa. Col·lectiu Vall de Vernissa

Informe paisatgístic de la vall del Vernissa i establiment d’impacte produït sobre el paisatge per la “Propuesta de Actuación Integrada del Sector Vernissa Golf”. Termes municipals d’Alfauir, Ròtova, Ador i Palma (PDF: 4,79 mb). Aixoirtà Treballs Forestals. Col·lectiu Vall de Vernissa

– Document de petició de protecció del monestir de Sant Jeroni de Cotalba a la Conselleria de Cultura (PDF: 99,3 kb) . Col·lectiu Vall de Vernissa

Jornada “Noves polítiques, noves institucions, nous agents en la preservació del Patrimoni” a València. 27 d’abril de 2006 (PDF: 537 kb) . Col·lectiu Vall de Vernissa i Dept. d’Economia Aplicada a la Cultura (UV-EG)