El col·lectiu (Cvv)

El Col·lectiu Vall de Vernissa és una associació sense ànim de lucre els objectius de la qual són la defensa, conservació i divulgació del patrimoni cultural, històric, documental, mediambiental i social de la Vall de Vernissa, així com tota mena d’actuacions que, directament o indirectament, hi tinguen relació amb l’àmbit d’acció de l’associació. Especial atenció mareixerà tot allò relacionat en la intercomunicació de les poblacions esmentades i la seua relació amb àmbits territorials més amples.”

A la secció “Contacta” tens les diverses maneres com pots col·laborar i contactar, si ho desitges, amb nosaltres.